2de oudertraining een leuke ervaring.

Vorige vrijdag 15 juni werd voor de tweede maal een training voor ouders georganiseerd. Onze ervaren begeleider van de jeugdtrainers, Marc Multael, leidde alles in goede banen.

 De bedoeling is om ouders beter te laten inzien wat van hun kinderen wordt gevraagd, en waarom we bepaalde dingen vragen en specifieke lijnen volgen. De deelnemers hadden allen een positieve ervaring. Er werden zelfs wilde plannen gesmeed om meer van dit te doen (wel later aan de toog!!).

Dankzij Marc Merens werd één en ander vastgelegd voor het nageslacht. Sommige harde beelden werden vervaagdvoor de gevoelige kijker…