Nieuwjaarsbrief van Elita

Beste Elita lid, medewerker of sympathisant,

Met de meeste festiviteiten en de kerstvakantie bijna achter de rug willen wij van het Elita bestuur u en uw familie een sportief hoogstaand 2013 toewensen, naast de nodige gezondheid en geluk.

Alvorens als kersverse voorzitter vooruit te blikken naar het komende jaar wil ik JO als aftredend voorzitter van ganser harte bedanken voor zijn jarenlange toewijding en doorzettingsvermogen. Tien jaar geleden stond JO met een aantal andere oudgedienden aan de wieg van Elita. Op basis van een aantal gezonde principes (zie onze ster) heeft hij mee gebouwd aan de club waar we vandaag fier op mogen zijn. JO blijft als bestuurslid betrokken bij de club en zal zeker nog veel naast het veld te zien zijn. Geef hem ook blijk van uw appreciatie de komende dagen.

Elita is de laatste jaren verder doorgegroeid en heeft met zijn jeugdwerking al een zekere naam verworven in handballand. Gestaag bouwen wij verder, zowel in de breedte als in de diepte om onze spelertjes nog meer sportief plezier te bieden. Hiervoor doen wij sinds jaar en dag beroep op de inzet van onze jeugdtrainers, die zich verschillende uren per week en WE inspannen om jullie (zoon of dochter) een leerrijke training aan te bieden. Ook zij verdienen in 2013 regelmatig een schouderklopje en knipoog. Verder is de werking van de ploegverantwoordelijke, vorig jaar opgestart, goed ontvangen en zal deze verder worden uitgebouwd in 2013. Onze senioren ploegen hebben een aantal herschikkingen achter de rug en bevind zich in een overgangsjaar. Een aantal spelers hebben aan de toekomst gedacht en bijkomende leden op de wereld gezet, anderen vervolmaken zich in het professionele leven. Met een eventuele competitiehervorming in het verschiet, zouden wij nu op kruissnelheid moeten komen om de eerste trein niet te missen. Met onze regioploeg kennen wij al een aantal jaren op rij succes, wat zich vertaalt in vele leden. Iets waar wij als bestuur alleen maar blij kunnen mee zijn, gezien wij zo onze familie ook aan de bovenkant kunnen blijven uitbreiden. Laatst maar niet in het minst zijn er daarnaast nog onze medewerkers en supporters. Hun ongebreidelde inzet en enthousiasme helpen mee zorgen voor een aangename sfeer naast en daardoor ook op het veld.

De omkadering van al het bovenstaande, naast de uitwerking van onze ideeën en ambities vergt heel wat administratief werk. Daarom ben ik als voorzitter dan ook verheugd om te zien dat onze bestuurskring werd uitgebreid met vers en jong talent; Stijn (Crombé) komt ons na zijn sabbatjaar weer versterken en  werpt al zijn ervaring in de strijd, Wim (De Proft) wil na zij successen als trainer in de hoogste regionen nu verder bouwen aan Elita en Steven (Van Oudenhove) heeft met  3 voelsprieten bij de jeugd een goed beeld van wat leeft. Samen met Eric, Jan, Guido, Peter, Stefan, Jo en mezelf zullen zij op een positieve manier het handbal in de streek nog straffer op de kaart zetten.

Als bestuur hopen wij ook op uw positieve ingesteldheid en medewerking.

Schol en veel handbalplezier

Geert