Oproep tafelverantwoordelijken

Onze Club is niet meer zo klein als 5 jaar geleden. Op dit moment bestaat de club (VZW ELITA) uit 200 leden waarvan 100 jeugdspeler. Men kan al spreken van een club die de toekomst duidelijk ziet in de jeugdwerking. Willen wij onze club verder uitbouwen dan
is er slechts één manier om dit objectief te bereiken en dit is constant verbeteren en
complete toewijding op alle vlakken en van iedereen waarbij onze jeugd een drijfveer
moet zijn om dit vol te houden.
Voor volgend seizoen zoeken we nog bijkomende tafelverantwoordelijken bij de jeugd , dit om de bestaande tafelverantwoordelijken te ontlasten.
Begin september zal er normaal een cursus doorgaan.

Inlichtingen bij Eric of Guido