Geef het voorbeeld, stop het virus

Beste spelers, trainers, ouders,

De richtlijnen voor de gefaseerde heropstart van ons handbal zijn gepubliceerd!
De Lebbeekse sportdienst biedt ons outdoor infrastructuur aan om opnieuw trainingen aan te vatten.

We hernemen hierbij enkele afspraken die van groot belang zijn voor het slagen van de heropstart:

WEES SOLIDAIR MET ELKAAR!

  • ‘Social distancing’ : houd min. 1,5 meter afstand.
  • Was je handen vóór en ná het sporten TER PLAATSE (of gebruik handgel!)
  • Hét mondneusmasker is een extra middel om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en iedereen te helpen bij de terugkeer naar een zo normaal mogelijk leven.
  • Elke trainingsgroep heeft een Corona-verantwoordelijke.
  • Als je ziek bent, of iemand in je gezin of bubbel, blijf dan thuis tot 10 dagen na het verdwijnen van alle ziekte symptomen!

Zowel het club-bestuur, de sportdienst, als de lokale overheid kan de heropstart terugschroeven wanneer men zich niet houdt aan de maatregelen.
Zorg goed voor elkaar en sport gezond!

Het voltallige bestuur.

https://www.info-coronavirus.be/en/campagne/